{a:baba}

與您分享。最好
東方日報

絲絲講場:四叔豪派廿月花紅 by 余絲韻


每逢年尾,焦點就落喺明年加人工幅度,同埋派幾多花紅,絲絲記得,喺金融海嘯前,好多企業啲花紅真係多到你唔信,尤其係投行,閒閒哋都幾十個月花紅,家陣就真係難啲。不過,絲絲尋日就八到,恒地(00012)老闆四叔就好慷慨咁話,年尾會派花紅,表現好嘅甚至多到二十個月糧,手鬆程度拍得住當年嘅投行,收嗰個認真肥仔。

明年平均加薪3%

四叔早排已經講咗,恒地員工明年會加薪平均約3%,絲絲喺恒地打工嘅老友已經有預感,花紅唔會差得去邊。十二月都就快到一半,眼見公司業績一片好景,更加落實咗派花紅,聽講話平均每人有得派多一個月糧做花紅,表現好嘅優秀員工,更加可以獲派十至二十個月添!

點解花紅咁高,都應該離唔開賣樓收入可觀,四叔較早時透露,話恒地旗下各公司賣樓成績好好,每個月平均有十億八億元收入,豪宅天匯又創樓價新高。恒地執董葉盈枝仲估計,明年大陸賣樓收益至少有成70億元人民幣,分析員亦紛紛調高恒地明年嘅售樓收益,所以呢條數有得計。
銷售部「最肥仔」

絲絲相信,收巨額花紅嘅應該都係銷售部嘅手足,而最難得嘅係,四叔收大錢之餘,亦不忘一班同佢打拚嘅員工,因為恒地上上下下嘅員工,就快一齊出發去海南島旅行。

Categories: 時事◆財經
personal training certification institute