{a:baba}

與您分享。最好
香港蘋果

蘋果霸道 趕絕 IFC影音店 議員促《競爭法》加速出爐 保護中小企


蘋果公司在國際金融中心( IFC)一口氣租了 9個舖位打造香港旗艦店。但有影音商舖踢爆,蘋果空降 IFC後,商場內幾乎所有影音舖都「被清場」。影音店小商戶即使願意聽從大業主「命令」,放棄售賣蘋果產品,最後亦「冇得留低」。有立法會議員批評發展商縱容蘋果在商場掃走其他影音舖,等同超市在街頭巷尾逼走小商戶。 

蘋果今年 9月在香港 IFC高調開幕,一連租用 9個舖位,打造 1.5萬呎複式巨型舖位,有傳蘋果每月要繳交高達 250萬元租金。但原來商場內的影音電子產品商舖,已悄悄被迫離場。
被要求勿與蘋果打對台

04年已開始租用 IFC的影音商舖負責人 Calvin(化名)表示,他的商舖有售賣 Mac Book、 iPod等蘋果產品,全數以公價出售,近年亦很受歡迎。去年他與 IFC商討續約時, IFC的負責人已表明,期望日後續租後,該商舖不要與蘋果打對台:「佢講明唔好再賣 Apple嘅 product(產品)。」
結果, Calvin決定放棄售賣蘋果產品,售賣其他牌子產品以圖「有得留低」,但 IFC最終決定不再續租。 Calvin稱,雖然對方冇表明原因,但他已明白是因為 IFC不希望得罪蘋果:「我感覺係佢(蘋果)咁大個牌子,一連租了 9個舖,有得畀你揀,咁梗係揀個大啲牌子……呢間(蘋果)公司咁勁,加埋地產霸權,就犧牲我哋呢啲細舖仔。」
翻查資料,另一間位於 IFC的 DG LifeStyle疑為免與蘋果店直接競爭,在蘋果開幕當天已搬往金鐘太古廣場。本報昨日致電 IFC內的「生活數碼」,店員指店內並沒有任何蘋果電腦產品出售,有的只是 iPod。本報昨向 IFC發展商恒基和蘋果詢問回應,但兩間公司均沒有回覆。
大集團行為必須受規管

民主黨立法會議員李華明形容蘋果是國際大品牌,商場發展商助長其氣燄掃走其他影音舖迎接蘋果,與街頭巷尾的小商舖被大集團超市打壓無異,事件又一次證明《競爭法》有必要加快立法,以保護中小企。他指, Calvin的影音舖能在 IFC屹立 7年,其規模也不小,但蘋果一駕到,具規模的公司也要讓路,故大集團「反競爭」的行為有必要受到法例規管。

Categories: 時事◆財經
personal training certification institute