{a:baba}

與您分享。最好
香港蘋果

北京要唐英年交代緋聞


政務司前司長唐英年的風流賬越揭越多,但他不肯再回應,據了解,中央對他這種拖泥帶水的做法頗為不滿,正循不同渠道力促他出來坦白交代。身為唐英年支持者的立法會議員詹培忠相信,待 12月特首選委會選出後,唐英年會再次出來交代「感情缺失」問題。
有政界中人透露,中央知悉唐英年有婚外情,而他亦已向中央澄清與前下屬袁莎妮並無任何感情關係,北京要求他一定要拆除婚外情這顆「政治炸彈」,以免影響中央 對下屆特首的部署,可是唐營「拆彈」方法拖泥帶水,反而令傳媒及公眾目光集中在緋聞上,「北京原本以為佢(唐英年)解釋完公眾會集中注意特首選舉,點知佢 解釋到唔湯唔水,特首選舉變成緋聞選舉」。
不滿拖泥帶水礙選情
該政界中人說,據知中央對唐營拖泥帶水回應婚外情頗有意見,認為會對明年特首選舉添上風險,已循不同渠道要求唐英年再向公眾清楚交代緋聞,「唔好將呢啲緋聞問題帶埋落去出年嘅特首選舉,要盡快講得清清楚楚」。
曾 公開表態「一注獨贏」支持唐英年當特首的詹培忠認為,唐英年有需要再公開交代,「佢絕對有責任解釋畀大家聽」,但相信唐會待 12月 11日選委會委員產生後才一次過交代,只要到時唐保證緋聞已是「過去式」,又肯勇於面對和承擔,相信可以挽回市民信心,「最緊要你(唐英年)勇於面對,唔 好逃避」。
拒回應胡應湘風流論
詹培忠又認為,唐英年的緋聞不會影響中央對他的支持,只要其治港班底出台,市民對他的認同及支持將會增加, 「距離特首選舉仲有五個月,政治一日都太長,好多嘢會隨形勢而變」。唐英年昨日出席社聯研討會,被問到合和集團主席胡應湘指他是「人不風流枉少年」時,表 示不會評論,「呢個係佢表達佢自己睇法啫」。他又不肯交代當年加入政府時曾否在品格審查期間交代婚外情,強調自己通過品格審查,而政府也有責任保障他的私隱。

Categories: 時事◆財經
personal training certification institute