food_【千金食治 】穀米第四

薏苡人︰味甘、溫、無毒。主筋拘攣,不可屈伸,久風濕痺下氣。久服輕身益力。其生根,下三蟲。《名醫》雲︰

food_【千金食治 】菜蔬第三

枸杞葉︰味苦、平、澀、無毒。補虛羸,益精髓。諺雲︰「去家千里勿食蘿摩、枸杞。」此則言強陽道,資陰氣速疾也。

food_【千金食治 】果實第二

檳榔︰味辛、溫、澀、無毒。消谷逐水;除淡 ;殺三蟲,去伏屍;治寸白。

food_【千金食治 】序論第一

仲景曰︰人體平和,惟須好將養,勿妄服藥。藥勢偏有所助,令人髒氣不平,易受外患。